«Η μέλισσα των Αθηνών» ήταν μηνιαίο περιοδικό 8ου σχήματος που εκδιδόταν στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 1864 ως τον Δεκέμβριο του 1865, ως δεύτερη περίοδος της επιθεώρησης «Η εν Αθήναις Ιατρική Μέλισσα» (Ιούνιος 1853-1859). Πηγή: https://www.tovima.gr/2008/11/24/books-ideas/arxeiaka-38/

Recent Submissions