Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Νέα Ζωή - Έτος Α' τευχ. 1-6 (15 Απριλίου 1933 - Μάρτιος 1934) 

    Κυριακίδης, Μίμης (Διαχειριστής); Σουλτάνης, Θ. Μ. (Υπεύθυνος επί της ύλης); Δασκαλάκης, Δ.Γ. (Γραμματέας συντάξεως, Ιδρυτής); Βλάχος, Γ. Κ. (Ιδρυτής); Θεοδωρακόπουλος, Θ. (Ιδρυτής) (Εκδοτικός Οίκος Μ. Γ. Βασιλείου; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1933-04-15)