• Νέος Άνθρωπος - Έτος Α' 1949 

      Καμπανάς, Π. Ι. (ιδιοκτήτης, διευθυντής) (Εκδόσεις "Νέος άνθρωπος"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1949-05)