Ο Νέος Πυθαγόρας περιέχει κυρίως εκλεκτές και διάφορες μελέτες σπουδαίων σοφών (συγγραφέων, δημοσιογράφων κλπ.) επί φιλοσοφικών, επιστημονικών, κοινωνιολογικών, κλπ. ζητημάτων, Ιδίως περί ψυχολογίας, περί πνευματολογίας, περι πνευματισμού, περί του άορατου κόσμου, περί της επικοινωνίας αύτού μετά τών ζώντων, περι τών απόκρυφων επιστημών (Κάββαλας, Ερμητικής κλπ.) περι Μασονίας, περί της αρχαίας Γνώσεως, περί της αρχαίας Μαγείας, περί Μαγνητισμού, περί Υπνωτισμού, περι των νέων θεραπευτικών μεθόδων (ομοιοπαθητικης, μεταλλοθεραπείας, μαγνητοθεραπείας, ζωοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας) και περι άλλων κοινωφελών καί περιέργων πραγμάτων. Πηγή: Δόμινος, Θ., "Αγγελία", Νέος Πυθαγόρας (1891): σ.1. Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions