ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Περιοδικόν Σύγγραμμα των Φυσικών και Εφηρμοσμένων Επιστημών, εκδιδόμενον άπαξ της εβδομάδος, μετ' εικόνων, επιμελεία και διευθύνσει Κωνσταντίνου Μητσόπουλου, τακτικού καθηγητού της γεωλογίας και ορυκτολογίας εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Πολυτεχνείω, συνεργασία δε Αλεξάνδρου Δ. Βάλβη και Ν.Κ. Γερμανού, Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και Βεργιανίτου, Ιανουάριος 1890 - Σεπτέμβριος 1891. Πηγή : http://www.evonymos.org/greek/about06.html

Recent Submissions

  • Προμηθεύς - Έτος Γ' 1892 

    Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιμέλεια και Διεύθυνση) (Τύποις Αναστασίου Ν. ΤρίμηΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1892-01-12)
  • Προμηθεύς - Έτος Β' 1891  

    Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιμέλεια και Διεύθυνση); Βάλβης, Αλεξάνδρος Δ. (Συνεργασία); Γερμανού, Ν. Κ. (Συνεργασία) (Εκ του Τυπογραφείου Πάσσαρη και ΒεργιανίτουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1891-01-13)
  • Προμηθεύς - Έτος Α' 1890 

    Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιμέλεια και Διεύθυνση); Βάλβης, Αλεξάνδρος Δ. (Συνεργασία); Γερμανού, Ν. Κ. (Συνεργασία) (Εκ του Τυπογραφείου Πάσσαρη και ΒεργιανίτουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1890-01-06)