Το περιοδικό «Πλάτων» αποτέλεσε το μέσο προβολής των πνευματικών αναζητήσεων του εκπαιδευτικού κόσμου στα χρόνια της κυκλοφορίας του, οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση της αξίας της αγωγής των νηπίων και βαθμιαία υιοθετήθηκαν από την πολιτική εξουσία της χώραςhttps://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23250

Recent Submissions