Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Πολικός Αστήρ - Έτος Α' φυλ. 1-9 (15 Ιουνίου 1842 - 15 Ιουλίου 1843) 

    Ζωχιός, Γεράσιμος (συντάκτης) (Ζωχιός Γεράσιμος; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1842-06-15)
    Το μηνιαίο περιοδικό Πολικός Αστήρ (από τον Ιούνιο του 1842 ως τον Ιούλιο του 1843) περιλαμβάνει 7 Φύλλα. Δεν περιλαμβάνονται τα φύλλα 4 και 8 .