Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Ολυμπιακά -Έτος Α' αρ. 1 ( Ιανουάριος 1931) 

    Μητσόπουλος, Πολύβιος Χρι. (διευθυντής); Κορπάς, Πάνος Σ. (διευθυντής) (Πολύβιος Χρ.Μητσόπουλος, Πάνος Σ.Κόρπας; Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1931-01)