ο μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Η Τέχνη κυκλοφόρησε το 1898 και η σύνταξή του γινόταν αποκλειστικά στη δημοτική γλώσσα, καθιστώντας αυτό το πρώτο περιοδικό πριν από τον Νουµά.https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Τέχνη_(περιοδικό)

Recent Submissions