ο μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Η Τέχνη κυκλοφόρησε το 1898 και η σύνταξή του γινόταν αποκλειστικά στη δημοτική γλώσσα, καθιστώντας αυτό το πρώτο περιοδικό πριν από τον Νουµά.https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Τέχνη_(περιοδικό). Πηγή: http://www.askiweb.eu/index.php/el/2015-09-21-08-27-59/2015-09-21-09-40-15/268-1973 Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions