Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Τέχνη και Θέατρον - Έτος Α' φυλ. 1-10 (28 Μαίου - 30 Ιουλίου 1916) 

    Μιχαηλίδης, Κίμων (διευθυντής); Ροδάς, Μιχαήλ (διευθυντής) (Κίμων Μιχαηλίδης, Μιχαήλ Ροδάς; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1916-05-28)
    Το εβδομαδιαίο περιοδικό "Τέχνη και Θέατρον" εκδίδεται από τις 28 Μαίου 1916 ως τις 30 Ιουλίου 1916. Περιλαμβάνει 12 φύλλα.