"Η Θάλεια", ένα μηνιαίο περιοδικό, που εξέδιδε στην Αθήνα η Πηνελόπη Λαζαρίδου. Κυκλοφόρησε για 8 μήνες. Όλα τα άρθρα του περιοδικού ήταν ανυπόγραφα. Τα θέματα που διαπραγματευόταν το περιοδικό ήταν τα εξής: Ο προορισμός του γυναικείου φύλου, η θέση του στην οικογένεια, η ανατροφή και η εκπαίδευση των γυναικών, η θέση των γυναικών τα αρχαιότερα χρόνια, η συμπεριφορά των γυναικών, οι ομοιότητες των δύο φύλων.

Πρόσφατες υποβολές