Πρόσφατες υποβολές

 • Νέον Σεράπειον - Έτος Δ' 1882 

  Κωνσταντινίδης, Γ.Κ. (ιδιοκτήτης, διευθυντής, συντάκτης); Καλούμενος, Γ.Μ. (συντάκτης) (Γ.Κ. Κωνσταντινίδης, Γ.Μ. ΚαλούμενοςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1882-01)
 • Νέον Σεράπειον - Έτος Γ' 1881 

  Κωνσταντινίδης, Γ.Κ. (διευθυντής) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1881-01)
 • Σεράπειον - Έτος Β' 1880 

  Κωνσταντινίδης Γ.Κ. (Διευθυντής) (Τύποις: Ξενοφώντος Ν. ΣάλτηΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1880-01)
 • Σεράπειον - Έτος Α' 1879 

  Κωνσταντινίδης, Γ.Κ. (Διευθυντής) (Τύποις: Ξενοφώντος Ν. ΣάλτηΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1879-01)