Ιδρυτής της εφημερίδας «Νεολόγου εβδομαδιαία επιθεώρηση» ήταν ο Σταύρος Ι. Βουτυράς. Το μεγάλο βήμα στο χώρο του Τύπου, ο Βουτυράς το έκανε με την ίδρυση της εφημερίδας του, που έφερε αρχικά τον τίτλο "Νεολόγος της Ανατολής" και αργότερα, τον ακρωτηριασμένο, "Νεολόγος". Ως ημερομηνία ίδρυσης της εφημερίδας, σε αφιερωματικό "Λεύκωμα" του 1921, αναφέρεται η 23η Ιουλίου 1866. Πάντως, η εφημερίδα άρχισε να κυκλοφορεί στις 20 Οκτωβρίου 1866, ενώ, ενδιάμεσα, ο Βουτυράς είχε συνεταιριστεί με τον δημοσιογράφο Γεώργιο Βαφειάδη, ο οποίος μνημονεύεται και ως Γεώργιος Βαφειαδάκης, χωρίς λοιπά βιογραφικά στοιχεία. Ο "Νεολόγος" κυκλοφορούσε αρχικά ως ημερήσια εφημερίδα, μετά ως τρισεβδομαδιαία και αργότερα, πάλι ως ημερήσια στην Κωνσταντινούπολη. Πηγή: http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/neologou Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions