Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-10 of 1

  Ένωση Κύπρου-Ελλάδας (1)
  Αγγλοκρατία (1)
  Αποδράσεις (1)
  Αρμιτέιτζ (1)
  Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ (1)
  Αυξεντίου, Γρηγόρης (1)
  Βασανιστήρια (1)
  Γιάλλουρος, Πέτρος (1)
  Γιωργαλλάς, Μιχαήλ (1)
  Γρίβας, Γεώργιος Διγενής (1)