Εβδομαδιαία ελληνογαλλική κινηματογραφική επιθεώρησις. Με περιοδικότητα που ποικίλλει (εβδομαδιαίο/δεκαπενθήμερο/μηνιαίο τους καλοκαιρινούς μήνες) .Δεκαέξι εως τριάντα δυο σελίδων. Γραμμένο στην ελληνική γλώσσα που περιείχε ομως μετάφραση και στη γαλλική. Πηγή: http://eliaserver.elia.org.gr:8080/lselia/rec.aspx?id=484413

Recent Submissions