Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης μελέτης της περιόδου 1964-67 στην Κύπρο. Είναι μια περίοδος ταραχώδης αλλά και κρίσιμη για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Το πρόγραμμα κινείται σε τρεις κύριους ερευνητικούς άξονες: - τη χαρτογράφηση των κύριων πεδίων αντιπαράθεσης μέσα στην ελληνική κοινότητα - τον εντοπισμό του ρόλου της Βρετανίας συνολικά, αλλά και άλλων χωρών - η στάση της Βρετανίας στο θέμα της ίδρυσης της Εθνικής Φρουράς Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η συνολική αποτίμηση του ρόλου της Βρετανίας στην εσωτερική διάσταση της ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Collections in this community