Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-10 of 1

  Geographic collections (1)
  Geospatial collection development policies (1)
  Geospatial data (1)
  GIS Librarian (1)
  GIS Βιβλιοθηκονόμος (1)
  Libraries as physical collections, Academic libraries (1)
  Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (1)
  Βιβλιοθήκες ως φυσικές συλλογές, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (1)
  Γεωγραφικά δεδομένα (1)
  Γεωγραφικές συλλογές (1)