Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-10 of 1

  Collection management (1)
  Digital archives (1)
  Documentation (1)
  Electronic catalog (1)
  Exchange of data and know-how (1)
  Libraries' collaboration (1)
  Metadata (1)
  Methodology (1)
  Technical services in libraries, archives and museums, Digitization (1)
  Ανταλλαγή δεδομένων και τεχνογνωσίας (1)