Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε και συλλέχθηκε από τον αγωνιστή της Ε.Ο.Κ.Α., Κυριάκο Μάτση άλλα και μεταγενέστερα από τον κάτοχο του κο Γιαννάκη Μάτση ο οποίος και παραχώρησε το υλικο για τη ψηφιοποίηση του προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συλλογή περιλαμβάνει χειρόγραφα, έγγραφα, χάρτες, σημειώσεις προσωπικές του Κυριάκου Μάτση άλλα και άλλων προσώπων, προσωπικά και άλλα αντικείμενα και άλλο φωτογραφικό υλικό του Κυριάκου Μάτση για την χρονική περίοδο από 1944 μέχρι 1959.

Collections in this community

Recent Submissions

View more