Περιλαμβάνει επιστολές και αναφορές των αποστολών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο την περίοδο 1835 - 1878. Το υλικό προήλθε απο δωρεά του κυρίου Κώστα Στεφάνου. Το πρωτότυπο υλικό βρίσκεται στα Εθνικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.