Αποτελέσματα 6249-6268 από 9475

   Όνομα συγγραφέα
   Ε.Ο.Κ.Α. Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών [12]
   Ε.Σ.Σ. (μετάφραση) [1]
   Έκδίδοται υπό τών σπουδαστών : Α. Αθηναίου, I. Άνδρομηδά, Κ. Δ. Κτιστοπούλου, X . Μ . Λαδα, I. Παπαγιαννοπούλου, Μ. Γ. Παπαδοπούλου, Ν . Γ . Παππά, Α. Η Πουλοπούλου, Σ. Ε. Στάθη, Α. Τσόλη, I. Σ. Φλετούρη, Δ. Α. Χατζηγιάννη [1]
   Έλληνας, Αντώνης Α. [1]
   Έλληνας, Γεώργιος [15]
   Έμπορα, Νεοφύτα Κ. [1]
   Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων [26]
   Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων [27]
   Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησ [1]
   Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης [68]
   Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης [6]
   Εγγλέζος, Χριστ. [1]
   ΕΔΕΤ - Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας [10]
   Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας [7]
   Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα: Πραγματοποίηση Πειραμάτων ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (EPR) [1]
   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο [2]
   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ [1]
   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [25]
   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θεολογική, Τμήμα Θεολογίας [1]
   Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης [55]