• Μιραβώ 

      Ουγώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (ΙλισσόςIlissos, 15 Iανουαρ)