• Συνέδριο EBLIDA 2014 

      Τανούση, Ευδοκία; Tanoysi, Eydokia (Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, 2014)