• Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία : εισαγωγή-ερμηνευτικό υπόμνημα 

   Λεντάκης, Βασίλης Α.; Lentakis, Vasilis A. (University of Cyprus, Faculty of LettersΠανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 2015-04-23)
   Στην Εισαγωγή συζητείται ο χαρακτήρας του έργου, η πατρότητά του, ο χρόνος συγγραφής και η δομή (με ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο 14). Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός, με έμφαση_σε ...
  • Οι ελληνικές και λατινικές επιγραφές ρωμαϊκής περιόδου από την Κύπρο 

   Κρίγκος, Ανδρέας Β.; Krigkos, Andreas V. (University of Cyprus, Faculty of LettersΠανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 2012-05-15)
   Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην έρευνα, καθώς δεν υπήρχε ως τώρα σύνταγμα επιγραφών της Κύπρου της ρωμαϊκής περιόδου ούτε συνθετική μελέτη βάσει των πηγών. Στην Εισαγωγή, επιχειρείται η σύνθεση των ...
  • Τὰ ἀρχαῖα σχόλια στὴν Ἠλέκτρα τοῦ Σοφοκλέους 

   Ξενής, Γεώργιος Α.; Xenis, Georgios A. (University of Cyprus, Faculty of LettersΠανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 2001-07)
   Η έκδοση των αρχαίων σχολίων στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή σκοπό έχει να αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη έκδοση του ιδίου κειμένου από τον Πέτρο Παπαγεωργίου (Teubner, 1888). Είναι η πρώτη έκδοση που στηρίζεται σε εξονυχιστική ...