• Ο Μέγας Φώτιος ως ερμηνευτής της Αγίας Γραφής 

      Λαμπριανίδης, Γεώργιος Ι.; Lamprianides, George I. (2012-05-15)
      Ο Μέγας Φώτιος υπήρξεν η μεγαλυτέρα και σπουδαιοτέρα μορφή τόσον των κλασσικών, όσον και των θεολογικών σπουδών εν τω Βυζαντίω, καθώς και ο συντελεστής της πνευματικής αναγεννήσεως του Θ΄ αιώνος. Η συνδρομή του εις την ...