• Ποιητική και ιδεολογία στο κυπριακό θέατρο (1869-1925) 

      Γαλάζης, Λεωνίδας; Galazis, Leonidas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Letters, 2012-05-15)
      Με την εργασία αυτή στοχεύουμε στη διερεύνηση της ποιητικής και ιδεολογίας στην κυπριακή θεατρική γραφή της περιόδου 1869-1925, ζήτημα που δεν απασχόλησε μέχρι στιγμής την έρευνα, παρά μόνο σε επίπεδο επισκοπήσεων ...