Show simple item record

dc.contributor.authorΜπάλιου, Ανθήel_GR
dc.contributor.authorΚολοβός, Φίλιπποςel_GR
dc.contributor.authorKolovos, Filipposen
dc.contributor.authorBaliou, Anthien
dc.coverage.spatialGR - Λάρισαen
dc.date.available2005-09-26T12:00:00Zel_GR
dc.date.issued2002el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10797/11397en
dc.descriptionΠεριέχει το πλήρες κείμενοel_GR
dc.description.abstractΣτην Ευρώπη υπάρχουν διάσπαρτες πολλές μικρές κοινότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται απο τις δικές τους πολιτιστικές παραδόσεις και δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές συχνά εκφράζονται μέσω επίσημων φορέων, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, μικροί πολιτιστικοί οργανισμοί, ομάδες καλλιτεχνών, κλπ. Πριν από την εμφάνιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ, οι πολιτιστικές συλλογές αυτών των κοινοτήτων εκθέτονταν μόνο σε τοπικό επίπεδο και με την προϋπόθεση ότι κάποιος θα έπρεπε να βρίσκεται στο χώρο έκθεσης, για να μπορέσει να περιηγηθεί στη συλλογή. Επιπλέον, υπήρχαν πολλές προσωπικές συλλογές (π.χ. προσωπικές φωτογραφίες, χειρόγραφα, λευκώματα, κλπ), οι οποίες παρέμεναν αδημοσίευτες και άγνωστες στο ευρύ κοινό, επειδή δεν υπήρχε κάποιος απλός και αποτελεσματικός τρόπος προβολής και έκθεσης των συλλογών αυτών. Η εξέλιξη των ΤΠΕ, προσέφερε στις τοπικές κοινότητες νέες δυνατότητες συμμετοχής και δημοσιοποίησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς σε τοπικό, εθνικό και ακόμη και διε- θνές επίπεδο μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και ενίσχυσε τη σχέση του κοινού με τους 'εκθεσιακούς οργανισμούς' (μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ) αφού το κοινό μπορούσε να επί-, σκέπτεται εικονικά τους πολιτιστικούς φορείς και να βλέπει τις συλλογές τους. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα εκτίμηση είναι ότι οι τρέχουσες εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι πολιτιστικοί φορείς, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του Παγκόσμιου Ιστού, προκειμένου να διαμοιραστούν και να εκθέσουν τις συλλογές τους, στερούνται συχνό δομής, συνέπειας και διαλειτουργικοτητας. Οι περισσότερες περιπτώ- σεις περιλαμβάνουν απλές εφαρμογές ισοτόπων, οι οποίες προσφέρουν περιορισμένες υπηρεσίες στους χρήστες, όπως απλές λίστες με συνδέσμους σε εξωτερικές πηγές πλη- ροφοριών, ή στην καλύτερη περίπτωση, λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης πληρο φοριών από μικρές βάσεις δεδομένων. Η ερευνητική πρωτοβουλία του έργου COIN Ε επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός δικτυωμένου περιβάλλοντος, ικανού να επιτρέπει στα άτομα και τις μικρές κοινότητες να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Η βασική ιδέα είναι να παρέχει στον κόσμο τη δυνατότητα να συνεισφέρει τις δικές του ιστορίες, εμπειρίες και γνώσεις στην πο λιτιστική κληρονομιά του τόπου του μέσα από εξελιγμένα επίπεδα αλληλεπίδρασης και διε- παφής και στη συνέχεια να μοιράζεται το υλικό αυτό με άλλα άτομα μέσα από διακοινο- τικά πολιτιστικά δίκτυα. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου θα δίνει στα άτομα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να συνδυάζουν το υλικό που έχου στη κατοχή τους με υλικό που διατίθεται μέσω πολιτιστικών φορέων ή άλλων πηγών του Διαδικτύου και να δημιουργούν τις δικές τους πολιτιστικές ιστορίες προβάλλοντας με αυ τό τον τρόπο άγνωστα μέχρι σήμερα τοπικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάςel_GR
dc.language.isogreen
dc.publisherΤΕΙ Λάρισαςel_GR
dc.relation.ispartofΨηφιακές Βιβλιοθήκες.el_GR
dc.sourceΑκαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης - 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκώνel_GR
dc.source.urihttp://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/11psab/11psab014.pdfen
dc.titleΠολιτιστικά αντικείμενα σε δικτυωμένα περιβάλονταel_GR
dc.title.alternativeCultural objects in networked environments-COINEen
dc.typeConference Objecten
dc.subject.uncontrolledtermΔικτυωμένες πληροφορίεςel_GR
dc.subject.uncontrolledtermΚοινοτικά συστήματαel_GR
dc.subject.uncontrolledtermΔιαμοιραζόμενοι χώροι ψηφιοποίησηel_GR
dc.subject.uncontrolledtermΕυρώπηel_GR
dc.subject.uncontrolledtermΣυνεργαζόμενα συστήματαel_GR
dc.subject.uncontrolledtermNetworked informationen
dc.subject.uncontrolledtermCommunity systemsen
dc.subject.uncontrolledtermShared spacesen
dc.subject.uncontrolledtermDigitizationen
dc.subject.uncontrolledtermEuropeen
dc.subject.uncontrolledtermCollaborative systemsen
dc.subject.JITAΤεχνικές υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσείαel_GR
dc.subject.JITATechnical services in libraries, archives and museumsen
dc.contributor.conferenceorganizerΠανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκώνel_GR
dc.identifier.JITAJZen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record