Η Eλληνική BIβλιοθηκονομική BAση (ΕΒΙΒΑ) αποτελείται απο υλικό που αφορά τις επιστήμες της βιβλιοθηκονομίας, αρχειονομίας, μουσειολογίας και της επιστήμης της πληροφόρησης. Η χρονική περίοδος που καλύπτει είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα. Στη Βάση μπορεί κανείς να βρει υλικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που έχει δημοσιευτεί σε Ελλάδα και Κύπρο, υλικό που έχει δημοσιευτεί από Ελλαδίτες και Κύπριους στο εξωτερικό, καθώς και υλικό που πιθανόν να έχει άμεση σχέση με τις δυο χώρες. Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Collections in this community

Recent Submissions

View more