Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorWoondong, Yeoen
dc.contributor.authorWoondong, Yeoen
dc.contributor.authorByong-Youl, Cohen
dc.contributor.authorWaqas, Rasheeden
dc.contributor.authorJaewoo, Kangen
dc.contributor.authorSeonho, Kimen
dc.coverage.spatialGR - Κωen
dc.date.accessioned2014-02-04T11:08:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10797/13773
dc.descriptionΠεριέχει το πλήρες κείμενοel_GR
dc.description.abstractIdentifying Emerging Technology Trends is crucial for decision makers of nations and organizations in order to use limited resources, such as time, money, etc., efficiently. Many researchers have proposed emerging trend detection systems based on a popularity analysis of the document, but this still needs to be improved. In this paper, an emerging trend detection classifier is proposed which uses both academic and industrial data, SCOPUS [1] and PATSTAT [2]. Unlike most previous research, our emerging technology trend classifier utilizes supervised, semi-automatic, machine learning techniques to improve the precision of the results. In addition, the citation information from among the SCOPUS data is analyzed to identify the early signals of emerging technology trends.en
dc.language.isoengen
dc.relation.ispartofSymposium on Information and Knowledge Managementen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.source1rd International Conference on Integrated Informationen
dc.titleA Semi-Automatic Emerging Technology Trend Classifier Using SCOPUS and PATSTATen
dc.typeConference Objecten
dc.subject.uncontrolledtermSCOPUSen
dc.subject.uncontrolledtermPATSTATen
dc.subject.uncontrolledtermEmerging trend detectionen
dc.subject.uncontrolledtermMachine learningen
dc.subject.uncontrolledtermArtificial neural networken
dc.subject.JITAΠηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοιel_GR
dc.subject.JITAInformation sources, supports, channelsen
dc.contributor.conferenceorganizer2nd AMICUS Workshopen
dc.contributor.conferenceorganizerMednet Hellas, The Greek Medical Networken
dc.contributor.conferenceorganizerNational And Kapodistrian University of Athensen
dc.contributor.conferenceorganizerUniversity of Peloponneseen
dc.contributor.conferenceorganizerTechnological educational Institute of Athensen
dc.contributor.conferenceorganizerEmerald Group Publishing Limiteden
dc.identifier.JITAHZen


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής