• Αθήναιον - Έτος A' 1872 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1872)
  • Αθήναιον - 1873 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1873)
  • Αθήναιον - 1874 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1874)
  • Αθήναιον - 1875 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1875)
  • Αθήναιον - Έτος Ε' 1876-1877 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο Αγγ. ΚαναριώτουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1876-10)
  • Αθήναιον - Έτος ΣΤ' 1877-1878 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο Νικόλαου ΡουσόπουλουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1877-11)
  • Αθήναιον - Έτος Z' 1878 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1878)
  • Αθήναιον - Έτος Η' 1879 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1879)
  • Αθήναιον - Τόμος Θ' 1880 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1880)
  • Αθήναιον - Έτος Ι' 1881 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο ΕρμούΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1881)