• Φιλολογική Εστία - 1936 

      Κύρου, Αχ. (διεύθυνσις); Κύρου, K. (διεύθυνσις) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1936-09-13)