• Νέα Ζωή - Έτος Α' τευχ. 1-6 (15 Απριλίου 1933 - Μάρτιος 1934) 

      Κυριακίδης, Μίμης (Διαχειριστής); Σουλτάνης, Θ. Μ. (Υπεύθυνος επί της ύλης); Δασκαλάκης, Δ.Γ. (Γραμματέας συντάξεως, Ιδρυτής); Βλάχος, Γ. Κ. (Ιδρυτής); Θεοδωρακόπουλος, Θ. (Ιδρυτής) (Εκδοτικός Οίκος Μ. Γ. ΒασιλείουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1933-04-15)