• Η εικόνα της Αιγύπτου στην αρχαία ελληνική τραγωδία 

      Radwan, Tarek Μ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997)
      Η εργασία αυτή καταπιάνεται με τέσσερα βασικά στοιχεία: το πρώτο εστιάζει στην ιστορία της σχέσης μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ελλήνων και τις καμπύλες της ανάμεσα στην συμπάθεια και την αντιπάθεια. Αυτό που στην πραγματικότητα ...