• «Ωρίων»: online πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού 

      Νίτσος, Ηλίας; Μάλλιαρη, Αφροδίτη; Nitsos, Ilias; Malliari, Aphrodite (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2008)
      Στόχος των προγραμμάτων πληροφοριακού γραμματισμού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη σωστή χρήση της πληροφορίας. Τα online προγράμματα πληροφοριακού γραμματισμού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες ...