Now showing items 1457-1476 of 10325

  • Mines for Libraries: αξιολογώντας τη χρηστικότητα των Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης 

   Αλβανούδη, Νούλα; Κολοβός, Φίλιππος; Kyrillidou, Martha; Alvanoudi, Noula; Kolovos, Filippos (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2008)
   Οι βιβλιοθήκες εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουν σε μεγάλο ποσοστό στους χρήστες τους τη δυνατότητα της πληροφόρησης τους με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών. Η πρόσβαση στις πηγές αυτές γίνεται πάντοτε μέσω του διαδικτύου, ...
  • Mining digital library evaluation patterns using a domain ontology 

   Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Μητρέλης, Άγγελος; Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας; Σφακάκης, Μιχάλης; Τσάκωνας, Γιάννης; Mitrelis, Angelos; Papatheodorou, Christos; Papachristopoulos, Leonidas; Tsakonas, Giannis; Sfakakis, Michalis (2012)
   Scientific literature is vast and therefore the researchers need knowledge organization systems to index, semantically annotate and correlate their bibliographic sources. Additionally they need methods and tools to discover ...
  • Mining user communities in digital libraries 

   Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Καπιδάκης, Σαράντος; Σφακάκης, Μιχάλης; Βασιλείου, Αλεξάνδρα; Vassiliou, Alexandra; Kapidakis, Sarantos; Sfakakis, Michalis; Papatheodorou, Christos (2010)
   The interest in the analysis of library user behaviour has been increasing rapidly since the advent of digital libraries and the Internet. In this context, the authors analyze the queries posed to a digital library and ...
  • Miscellanea 

   Universita di Padova; Istituto di studi Bizantini E Neogreci (Liviana Editrice S.p.A., 2013-04-23)
  • Mobile information services in libraries: a review of current trends in delivering information 

   Βασιλακάκη, Ευγενία; Vasilakaki, Evgenia (2014)
   This paper aims to review the literature on mobile information services. It considers only peer-reviewed papers published in English between 2004 and 2014. Design/methodology/approach -- The method of systematic review was ...
  • Mobile libraries and new information services in public libraries: issues arising from the MOBILE Project 

   Carpenter, j.; Τροχόπουλος, Γιάννης Ισ.; Trohopoulos, Ioannis (1998)
   Describes the MOBILE Project, developed from separate but closely related ideas originating in the Netherlands, Belgium and the UK on how mobile libraries in Europe are responding to the opportunities presented by information ...
  • Mobile Libraries in Greece: historical Perspectives and the State of the Art 

   Μπίκος, Γιώργιος Δ.; Παπαδημητρίου, Παναγιώτα; Bikos, Georgios D.; Papadimitriou, Panagiota (2014)
   In this paper we discuss the phenomenon of mobile libraries with special reference to the Greek context. First we provide an overview of the history of mobile libraries internationally. Then we proceed to our case study ...
  • Mobile station position and velocity computerbased Estimation using adaptive algorithms and Smart antennas 

   Papadimitriou, D.; Vardiambasis, I. O.; Melesanaki, T.; Vardiambasis, K. (University of Cyprus, 2007)
   The increasing demand for mobile communication services without a corresponding increase in radio frequency spectrum allocation motivates the need for new techniques to improve spectrum utilization. An approach that shows ...
  • A model & support tool for modeling the computer-based/e-instructional process 

   Vladoiu, Monica (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   While in psychology instruction appears as a binder and an intersection between conscience, activity and personality structures, in didactics, at individual level, instruction is conceived as a bi-dimensional activity ...
  • A model for combining computer-based distance learning with in-class instruction 

   Hench, Thomas Lee (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   The use of computer-based distance learning has grown rapidly in recent years and, for those students who find their learning style suited for online study, these courses have provided a flexible option for the completion ...
  • A model of online teaching and learning 

   Coldwell, J.; Newlands, D.A. (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Deakin University has a long history of supporting distance education with technology. Such presentations have matured from a mix of remote-login/FTP/email in the 1980s through web mediated access in the 1990s ...
  • Modeling in school mathematics: generating active learning environments 

   Sakonidis, Haralambos (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Models and the modeling process are at the heart of mathematics. The paper discusses the importance of developing pupils’ modeling abilities and skills in the context of school mathematics and focuses in particular on the ...
  • Modeling the development of the online conference’s services 

   Σακάς, Δαμιανός Π.; Βλάχος, Δημήτριος; Νασιόπουλος, Δημήτριος Κ.; Vlachos, Dimitrios; Nasiopoulos, Dimitrios K.; Sakas, Damianos P. (2016)
   The integrated purpose of the libraries’ communication plan in general is to create and accomplish scientific events aiming, first of all, at covering the extensive demand for the scientific conferences. Their primary ...
  • Modeling with stagecast creator: a video-case Study describing the process of Developing, evaluating and refining models of Accelerated motion in elementary school 

   Louca, Loucas; Zacharia, Zacharias C. (University of Cyprus, 2007)
   This paper describes a video case study from an elementary science/computer after-school club during which eleven sixth graders used Stagecast Creator™ to develop computer-based models of accelerated motion. Research in ...
  • Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments 

   Greczyło, Tomasz; Bouquet, Frederic; Dębowska, Ewa; Esquembre, Francisco; Farstad, Vegard Stornes; Ireson, Gren; Kędzierska, Ewa; Michelini, Marisa; Peeters, Wim (University of Cyprus, 2010)
   The MOSEM2 project (MOdelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ...
  • Modelling and inquiring sound attenuation: design-based research about an ICT enhanced Unit on materials science 

   Pintó, Roser; Couso, Digna; Hernández, María Isabel (University of Cyprus, 2008)
   In this paper we present preliminary results of a design-based research about a teaching/learning unit on Sound Attenuation, which is part of a international research-based curriculum project on Materials Science. The ...
  • Modelling the multiple sclerosis disease using stochastic petri nets 

   Μικελλίδης, Λοΐζος; Mikellides, Loizos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-01)
   Multiple Sclerosis is an inflammatory demyelinating disorder of the Central Nervous System. It is an autoimmune disease that its causes are still not clarified. The demyelization of the neural axons leads to the physical ...
  • Modelling the Public Sector Information through CIDOC Conceptual Reference Model 

   Μπουντούρη, Λίνα; Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Γεργατσούλης, Μανώλης; Gergatsoulis, Manolis; Bountouri, Lina; Papatheodorou, Christos (2010)
   Nowadays, due to the growing development of eGovernment information systems, there is an increasing need to handle Public Sector Information (PSI) in a homogeneous way. Ontologies are currently a powerful tool to act as ...
  • Modellingspace: interaction design and architecture of a collaborative modelling environment 

   Avouris, Nikolaos; Margaritis, Meletis; Komis, Vassilis; Saez, Angel; Meléndez, Ruth (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   This paper describes the architecture of the ModelllingSpace open problem-solving environment. Modelling- Space is a new learning environment supporting synchronous and asynchronous collaborative problem solving by students ...