• T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως μοχλού ανάπτυξης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

   Γεωργίου, Δημήτριος; Georgiou, Dimitrios (Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 1999)
  • Tagging for Libraries: a Review of the Effectiveness of Tagging Systems for Library Catalogs 

   Γερόλιμος, Μιχάλης; Gerolimos, Michalis (2013)
   Early literature on tagging has been enthusiastic about the potential that it holds for libraries. Theorists have thoroughly analyzed the nature of tags, as well as the benefits and the problems for libraries: the positives ...
  • Taking an electronic mathematics examination from home: what the students think 

   Whitelock, Denise; Raw, Yvonne (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   The Open University’s Science department produced a short course in Mathematics. Its aim was to assist science undergraduates in obtaining the key skills required in order to progress through higher level science modules. ...
  • Taking the next step in digital documentation of historic cities: How hermes evolved in an open data digital library of historic buildings 

   Chatzigrigoriou, Pavlos; Χατζηγρηγορίου, Παύλος (2016)
   When a long-term research finishes, there is always a question about implementation and further development. In the case of HER.M.e.S, the Digital Heritage Management System of the Historic City of Hermoupolis, in a Greek ...
  • Talk factory: the use of graphical representations to support argumentation around an interactive whiteboard in primary school science 

   Kerawalla, Lucinda; Petrou, Marilena; Scanlon, Eileen (University of Cyprus, 2010)
   In the classroom, children are often asked to work in groups and to discuss learning activities together. However, they can find this challenging as they do not always have the necessary discussion and argumentation skills ...
  • Talking about evidence in inquiry-based science: what role can software scaffolds play? 

   Kyza, Eleni A.; Edelson, Daniel C. (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Evidence-based explanations are a core element of scientific reasoning. Nonetheless, the literature reports that middle school students often fail to support their hypotheses with evidence, do not always recognize that ...
  • Talking physics in inquiry based virtual laboratory activities 

   Ioannis, Lefkos; Dimitris, Psillos; Euripides, Hatzikraniotis (University of Cyprus, 2010)
   This study refers to secondary students working in a simulated virtual open laboratory environment using “Thermolab”, following an innovative course on thermal phenomena, being engaged in a variety of activities, ranging ...
  • A taxonomy of privacy-preserving record link age techniques 

   Βερύκιος, Βασίλειος; Vatsalan, Dinusha; Christen, Peter; Verykios, Vassilios (2013)
   The process of identifying which records in two or more databases correspond to the same entity is an important aspect of data quality activities such as data pre-processing and data integration. Known as record linkage, ...
  • Teacher professional development in classroom assessment : using the dynamic model of educational effectiveness to improve assessment practice 

   Christoforidou, Margarita; Χριστοφορίδου, Μαργαρίτα (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2013-05)
   Η αξιολόγηση του μαθητή αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. H διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν σημαντικό ποσοστό ...
  • Teachers as learners and curriculum designers in the context of modeling-centered scientific inquiry 

   Papaevripidou, Marios N.; Παπαευριπίδου, Μάριος Ν. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2012-12)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη (i) της ικανότητας μοντελοποίησης, (ii) της γνώσης περιεχομένου για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση και (iii) της γνώσης ...
  • Teachers’ designs of web-based inquiry learning environments as a probe for inquiry teaching and learning frameworks 

   Sevastidou, Alexia; Constantinou, Constantinos P. (University of Cyprus, 2010)
   A growing number of studies have reported that teachers face many challenges in conceptualizing and enacting inquiry–based teaching and learning. Even though teacher designed approaches are considered an important pathway ...
  • Teachers’ struggles to use technology in career magnet schools 

   Zembylas, Michalinos; Vrasidas, Charalambos; Reese, George (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Do teachers expect the learning environment to change in response to new technology? Or do they expect the technology to adapt to their routine classroom practices? Or is it a combination of both? Underlying these questions ...
  • Teachers’ views of information literacy practices in secondary education: a qualitative study in the Greek educational setting. 

   Τόγια, Ασπασία; Κορομπίλη-Ξαντίδου, Στέλλα; Μάλλιαρη, Αφροδίτη; Νίτσος, Ηλίας; Togia, Aspasia; Korobili - Xantinidou, Stella; Malliari, Aphrodite; Nitsos, Ilias (2015)
   The aim of the paper is to explore the perceptions of secondary education teachers in Greece about their students’ information literacy skills and to investigate whether teachers have incorporated some form of information ...
  • Teaching and assessing electronic writing skills 

   Barker, Philip (University of Zilina, 2005)
   Writing is an important aspect of a student’s skill set. Most students now use ‘information technology’ tools, such as a word processor, spreadsheet, data base and a web browser, in order to research and produce written ...
  • Teaching and learning about Electromagnetism in high school: addressing issues of relevance and Epistemic practice 

   Constantinou, Constantinos P.; Papaevripidou, Marios; Lividjis, Michalis; Scholinaki, Argyro; Hadjilouca, Rodothea (University of Cyprus, 2008)
   Electromagnetism presents an interesting topic for teaching and learning of physics in high school. On the one hand, the corresponding phenomena are mostly outside the range of student experiences and relevance to every ...
  • Teaching and learning English pronunciation in Cyprus : survey, analysis and challenges 

   Κυπριανού, Μαριάννα Ν.; Kyprianou, Marianna N. (University of Cyprus, Faculty of HumanitiesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2015-06-23)
   Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η διδασκαλία και εκμάθηση της προφοράς της Αγγλικής (σε ένα πλαίσιο που διδάσκεται ως ξένη γλώσσα στην Κύπρο), καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομιλητές της Κυπριακής διαλέκτου ...
  • Teaching and learning numerical calculus and Its applications with can 

   Vladoiu, Monica; Marcu, G. (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   CAN is a part of a five-year program meant to create multimedia software tools that offer teachers the possibility to build and present their e-learning applications (courses, seminars, laboratories and exams) in a ...
  • Teaching and learning using multimedia 

   Milková, Eva (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   In the contribution different approaches to using of multimedia presentations and programs will be discussed. First we will describe how and why we use the presentation Algorithms and their visualisation in the lectures ...
  • Teaching and learning with regress 

   Marinoiu, Cristian; Dobre, Iuliana (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   In this paper the computer system for learning and teaching regression analysis, REGRESS, is described. Built as a part of MIMAL (Multimedia Integrated Model for Active Learning) generated at “Petroleum and Gas” University ...
  • Teaching electromagnetics at undergraduate level at massey university - mathcad aided approach 

   Mukhopadhyay, S.C.; Pinder, D.N. (University of Zilina, 2005)
   Mathcad is used in the teaching of Electromagnetics to make mathematical aspects of the subject more interesting, easier to understand and more user friendly. This paper presents examples of the application of Mathcad to ...