• Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 26 Νοεμβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 06 Οκτωβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 28 Οκτωβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 11 Σεπτεμβ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 16 Νοεμβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 03 Οκτωβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (ΗμέραHiméra, 04 Μαΐου 1)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (ΗμέραHiméra, 06/18 Αυγο)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 08 Δεκεμβρ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 11 Νοεμβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 13 Οκτωβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (ΗμέραHiméra, 20/01 Αυγο)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 24 Σεπτεμβ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 10 Σεπτεμβ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (ΗμέραHiméra, 07/19 Σεπτ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 25 Σεπτεμβ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Impr. autrichien LloydΤύποις του Αυστριακού Λόϋδ, 1863)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 09 Νοεμβρί)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ιδέαιNeai Ideai, 29 Σεπτεμβ)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι ΙδέαιNeai Ideai, 19 Σεπτεμβ)