Now showing items 834-853 of 12403

  • Examining Patterns of Information Behavior Among Healthcare Professionals: a Case Study on Health Psychologists 

   Κωσταγιόλας, Πέτρος; Σαμιώτη, Φ.; Κορφιάτης, Νικόλαος; Νιάκας, Δημήτριος; Αλέξιας, Γιώργος; Samioti, F.; Korfiatis, Nikolaos; Niakas, Dimitriοs; Alexias, George; Kostagiolas, Petros (2012)
   Psychologists are an understudied population in terms of information needs and information seeking behavior. This article provides theoretical analysis accompanied with some empirical evidence drawn from a nationwide survey ...
  • Examining the combination of Physical and virtual experiments In an inquiry science classroom 

   Smith, Garrett W.; Puntambekar, Sadhana (University of Cyprus, 2010)
   Physical investigations and computer simulations have often been used independently in inquiry science classrooms. This study investigates the benefits of combining physical and virtual experiments when learning about ...
  • eXaMpLe: αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας 

   Μπουντούρη, Λίνα; Σφακάκης, Μιχάλης; Τσόκας, Νικόλαος; Bountouri, Lina; Sfakakis, Michalis; Tsokas, Nikolaos (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2004)
   Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης επηρεάζουν τους φορείς που παράγουν και διαχειρίζονται την πληροφορία αναφορικά με τα πρότυπα που χρησιμοποιούν και τα εργαλεία διαχείρισής τους. Η Επεκτάσιμη ...
  • Exchange libraries: Greece’s response to a global trend 

   Bikos, Georgios D.; Papadimitriou, Panagiota; Μπίκος, Γιώργιος Δ.; Παπαδημητρίου, Παναγιώτα (2017)
   The purpose of this study is to attempt a brief presentation of book exchange practices, as these are unfolding around the world. Then, the authors focus on free exchange libraries and analyse different aspects of the ...
  • Exercises for athletes 

   Webster, F.A.M.; Heys, J.A. (John F. ShawΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1935)
  • Expanding Perspectives on Open Science: communities, cultures and diversity in concepts and practices 

   Harding, Rachel J; Neylon, Cameron; Hillyer, Rebecca (etc.) (IOS Press, 2017)
  • Experience with teaching of commercial applications in logistics 

   Czuchra, Waldemar; Fedderwitz, Walter (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   The syllabus of the Transport Engineering and Logistics Diploma Course at the University of Applied Sciences at Bremerhaven (Hochschule Bremerhaven), Germany, contains a subject called Data Processing Systems in the Transport ...
  • Experimental copper smelting at Agia Varvara - Almyras a contribution to the controversy af Ancient iron production in Cyprus 

   Fasnacht, Walter; Senn, Marianne (Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (Association of Cypriot Archaeologists), 2001)
  • An experimental framework for comparative digital library evaluation: The logging scheme 

   Καπιδάκης, Σαράντος; Klas, Claus-Peter; Fuhr, Norbert; Kriewel, S.; Albrechtsen, Hanne; Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Τσάκωνας, Γιάννης; Hansen, Preben; Kovács, László; Micsik, A.; Jacob, E.; Kapidakis, Sarantos; Tsakonas, Giannis; Papatheodorou, Christos (2006)
   Evaluation of digital libraries assesses their effectiveness, quality and overall impact. In this paper we present a novel, multi-level logging framework that will provide complete coverage of the different aspects of DL ...
  • Exploitation of Folksonomies in Subject Analysis 

   Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Κακάλη, Κωνσταντία; Kakali, Constantia; Papatheodorou, Christos (2010)
   Social tagging is one of the most popular of social media applications and has attracted the interest of a number of libraries and museums, which have developed services that facilitate user-community collaboration. This ...
  • The exploitation of social tagging in libraries 

   Κακάλη, Κωνσταντία; Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Kakali, Constantia; Papatheodorou, Christos (2011)
   Nowadays, many libraries have developed social tagging services, after the considerable use of social tagging and deployment as key components of Web 2.0. Another set of libraries have enriched the search and indexing ...
  • Exploiting a unified infrastructure of a fusion Networking environment for the support of Novel tele-learning applications 

   Vorniotakis, Nikolaos; Burdena, Athina (University of Cyprus, 2007)
   This paper presents the capabilities of the new digital terrestrial television (DVB-T) in supporting tele-learning applications, where the lecturer and the students are virtually present in the same classroom from their ...
  • Exploiting individual users and user groups interaction features: methodology and infrastructure design 

   Di Buccio, Emanuele; Melucci, Massimo (2009)
   The user may be a source of evidence for supporting infor- mation access through Digital Library (DL) systems. In particular, the features gathered while monitoring the interaction between the user and a DL system can be ...
  • Exploiting internet & multimedia technologies to advance educational process 

   Angeletou, Sophia; Bovilas, Kostas; Giannakopoulos, Michalis; Sakkopoulos, Evangelos; Syrmakessis, Spiros; Tsakalidis, Athanasios; Tsaknakis, Ioannis (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Internet technologies and multimedia applications are becoming the new trend in educational process. The number of schools, universities and other educational institutions that intend to adopt computer-based learning is ...
  • Exploiting network analysis to investigate topic dynamics in the digital library evaluation domain 

   Papachristopoulos, Leonidas; Sfakakis, Michalis; Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας; Σφακάκης, Μιχάλης; Kleidis, Nikos; Κλειδης, Νικος; Τσάκωνας, Γιάννης; Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Tsakonas, Giannis; Papatheodorou, Christos (2016)
   The multidimensional nature of digital libraries evaluation domain and the amount of scientific production published on the field hinders and disorientates the interested researchers who contemplate to focus on the specific ...
  • Exploiting the Search Culture Modulated by the Documentation Retrieval Applications 

   Καρανικόλας, Νικήτας Ν.; Σκουρλάς, Χρίστος; Karanikolas, Nikitas N.; Skourlas, Christos (2011)
   Users Interaction with various wellestablished tools of documentation retrieval and the influence from each tool to the other ones have contributed in the creation of some search culture which is shared between the ...
  • Exploiting the use of GPUs and CELL Broadband Engine in Parallel Acceleration of Decision Support Queries using Rapidmind Data-Parallel Platform 

   Όθωνος, Δέσπω; Othonos, Despo (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
   Databases are the main component of modern systems. We may find Database Management Systems (DBMS) in the backend of many software systems, such as Enterprise Resource Systems (ERPs), websites, accounting systems, scientific ...
  • The exploration of experimental data with the aid of numerical models 

   Rogers, Laurence T. (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Computer-based methods of capturing data in laboratory experiments (data-logging) invite a range of approaches to exploring data. The rich variety of analysis and calculation tools provided in software helps to extend the ...
  • An exploration of the digital library evaluation literature based on an ontological representation 

   Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Τσάκωνας, Γιάννης; Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας; Μητρέλης, Άγγελος; Papatheodorou, Christos; Tsakonas, Giannis; Papachristopoulos, Leonidas; Mitrelis, Angelos (2013)
   Evaluation is a vital research area in the digital library domain, demonstrating a growing literature in conference and journal articles. We explore the directions and the evolution of evaluation research for the period ...
  • An exploration of the research trends in the digital library evaluation domain 

   Τσάκωνας, Γιάννης; Μητρέλης, Άγγελος; Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας; Παπαθεοδώρου, Χρήστος; Tsakonas, Giannis; Mitrelis, Angelos; Papachristopoulos, Leonidas; Papatheodorou, Christos (2012)
   Evaluation is a vital research area in the digital library domain, demonstrating a growing literature in conference and journal papers. In this poster we present the research trends that governed the field within the decade ...