• Ψυχαγωγικός Όμιλος Λάρνακας 

   Άγνωστος συγγραφέας (-1912)
  • Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών Λάρνακας 

   Χρονιά ΔΣ 1880-1881 : Κα. Χαϊδάμ (Μέλος) ; Κα. Θεμιστοκλέους (Μέλος) ; Κα. Στίνη (Μέλος) ; Κα. Δημητρίου (Μέλος) ; Κα. Πιερίδου (Μέλος) ; Κα. Γουατκινς (Μέλος) ; Κα. Ν. Κυπριανού (Μέλος) ; Κα. Δόζων (Μέλος) ; (1880)
  • Φιλόπτωχος Αδελφότης Λευκωσίας 

   Χρονιά ΔΣ 1883-1184: Πρόεδρος/Διευθυντής Τσελεπή-Γιάγκου, Ιουλιανή (Πρόεδρος/Διευθυντής) ; Περιστιάνης, Θεόδωρος (Γραμματέας 1) ; Γλυκύ, Ευανθία (Μέλος) ; Παυλίδου, Αθηνά (Μέλος) ; Ζαχαριάδου, Ασπασία (Μέλος) ; Περιστιάνη, Ολυμπία (Μέλος) ; Λοβαρίδου, Αθηνά (Μέλος) (1883)
  • Φιλόμουσος Σύνδεσμος 

   Χρονιά ΔΣ 1890-1891: Πρόεδρος/Διευθυντής Νικόδημος, Ιερομόναχος (Πρόεδρος/Διευθυντής) ; Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Γραμματέας 1) ; Παπαχαραλάμπους Παναγής (Ταμίας) ; (1890)
  • Τέρπανδρος 

   Χρονιά ΔΣ 1909-1910: Πρόεδρος/Διευθυντής Μαρκίδης, Γεώργιος Α. (Πρόεδρος/Διευθυντής) Μιτσιγγίδης, Ζ. (Μέλος) ; Μαρτούδης, Γ. (Μέλος) ; Κακουλλής, Γ. (Μέλος) ; Κολοκασίδης, Γ. (Μέλος) (1909)
  • Φιλολογικός Σύλλογος Νέων/ Φιλολογική Ομάς 

   Χρονιά ΔΣ 1925-1926: Βαλδασερίδης, Παύλος (Πρόεδρος/Διευθυντής); Γεωργιάδης, Γεώργιος Λ. (Αντιπρόεδρος 1) ; Λυσιώτης, Ξάνθος (Γραμματέας 1) ; Αχιλλέως, Βάσος (Ταμίας) Παπαδόπουλος, Πάνος (Μέλος) (1923)
  • Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυρηνείας 

   Χρονιά ΔΣ 1929-1930 : Πρόεδρος/Διευθυντής Λοϊζίδου, Δωροθέα Γ. (Πρόεδρος/Διευθυντής) ; Θεοδώρου, Κυριακή (Γραμματέας 1) (1927)
  • Τα Πάτρια 

   Χρονιά ΔΣ 1927-1928: Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄ (Επίτιμος Πρόεδρος) ; Ταμασοκλής, Κ. (Πρόεδρος/Διευθυντής) ; Κυπριανίδης, Κυπριανός (Ιερέας) (Αντιπρόεδρος 1) ; Χατζηκυριάκου, ΚΛ. (Γραμματέας 1) ; Σιαμμάς, Μιχάλης (Ταμίας) ; Γεωργίου, Πέτρος (Μέλος) ; Καλλονάς, Χαρ. (Μέλος) ; Σιαμμάς, Γεώργιος Χ. (Μέλος) (1927)
  • Φιλόπτωχος Πόλης Χρυσοχούς 

   Χρονιά ΔΣ 1929-1930: Κωνσταντίνου, Χρυσαλένη (Γραμματέας 1) (1929)
  • Ταπεινοφροσύνη 

   Άγνωστος συγγραφέας (1931)
  • Φιλόπτωχο Σωματείο Άγιος Μάμας 

   Άγνωστος συγγραφέας (1931)
  • Τουρκική Εμπορική Λέσχη Σκάλας 

   Άγνωστος συγγραφέας (1931)
  • Η εικόνα της Αιγύπτου στην αρχαία ελληνική τραγωδία 

   Radwan, Tarek Μ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997)
   Η εργασία αυτή καταπιάνεται με τέσσερα βασικά στοιχεία: το πρώτο εστιάζει στην ιστορία της σχέσης μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ελλήνων και τις καμπύλες της ανάμεσα στην συμπάθεια και την αντιπάθεια. Αυτό που στην πραγματικότητα ...
  • Planning, designing and evaluating CBL hypermedia applications 

   Vladoiu, M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   This paper presents some criteria about how to plan, design, evaluate and use a CBL hypermedia application. In our university, four years ago, we started a new program called "Multimedia Integrated Model for Active Learning" ...
  • Evaluation of supporting courseware by means of online and offline questionnaires 

   de Bruijn, Imme (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   A template for worked out problems and tutorials on the internet, as presented in former CBLIS conferences, was recently extended with an evaluation system. At the end of a session the student is prompted to fill in a ...
  • Another way to teach non-congruency 

   Vaníček, Jiří (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   New technologies in education allow and sometimes demand changes in school curricula. They enable children to look into those parts of science, which have been forbidden to them because of too high a level of required imagination ...
  • Agent based cooperative learning System (saca) 

   Yacine, Lafifi (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Over the last several years, there has been significant progress in techniques for creating autonomous agent, i.e. systems that are capable of performing tasks and achieving goals in complex, dynamic environments. These agents ...
  • Systematic analysis of the potential contribution of communication and information tools to the design and development of research-based science curriculum 

   Papadouris, N.; Constantinou, Constantinos P. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Computer technology has received much attention as a means of reforming educational practice in Physics. It is widely believed that technology could function as a medium for bringing about the necessary reform to ...
  • A virtual teaching and learning Environment 

   Vladoiu, M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   We may say the knowledge is the new global asset – so people have to be continually learning, crafting innovative solutions to changing circumstances, staying informed and responsive. Computer Based Learning (CBL) ...
  • A virtual laboratory for data communications 

   Buchanan, R. J. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   University(CQU), formerly Capricorn Institute of Advanced Education(CIAE). Throughout this period, staff have struggled to meet the challenge of creating an engaging educational experience that can be delivered to all students. ...