Now showing items 1-20 of 648

  • Η εικόνα της Αιγύπτου στην αρχαία ελληνική τραγωδία 

   Radwan, Tarek Μ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997)
   Η εργασία αυτή καταπιάνεται με τέσσερα βασικά στοιχεία: το πρώτο εστιάζει στην ιστορία της σχέσης μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ελλήνων και τις καμπύλες της ανάμεσα στην συμπάθεια και την αντιπάθεια. Αυτό που στην πραγματικότητα ...
  • Congestion Control in Integrated Services Networks 

   Ροσσίδης, Λουκάς; Rossides, Loukas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 1999)
   Since feedback control is developed to be able to handle significant modelling errors and inaccuracies it is not surprising that preliminary results based on these models were very successful and encouraging for pursuing ...
  • Computer support of innovation´s Creativity 

   Busov, B.; Gasanov, A.I.; Kokin, S.M.; Bartlova, M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Using of algorithmic methods of the intensification of constructive process logically results in an idea for the creation of computer programs capable of raising efficiency of invention and design activity. In a basis of ...
  • A virtual teaching and learning Environment 

   Vladoiu, M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   We may say the knowledge is the new global asset – so people have to be continually learning, crafting innovative solutions to changing circumstances, staying informed and responsive. Computer Based Learning (CBL) ...
  • Systematic analysis of the potential contribution of communication and information tools to the design and development of research-based science curriculum 

   Papadouris, N.; Constantinou, Constantinos P. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Computer technology has received much attention as a means of reforming educational practice in Physics. It is widely believed that technology could function as a medium for bringing about the necessary reform to ...
  • Models to support multimedia Courseware production 

   Barker, Philip; Giller, Susan (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Many new technologies are now available for delivering and/or providing access to computer-based learning (CBL) materials. These technologies vary in sophistication in many important ways - depending upon the bandwidth ...
  • Evaluation of supporting courseware by means of online and offline questionnaires 

   de Bruijn, Imme (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   A template for worked out problems and tutorials on the internet, as presented in former CBLIS conferences, was recently extended with an evaluation system. At the end of a session the student is prompted to fill in a ...
  • The doctoral thesis: the contribution of computer based learning 

   Martin, J. F.; Chapman, G. M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   The completion of a doctoral thesis is widely accepted as the culmination of a long process of advanced study entailing generic and specific skills. Undertaking a research degree poses new challenges not only in specialist ...
  • A web-based approach to the delivery of instruction on information and Communication technology 

   Wright, Peter W. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   While web-based courses are not new they are in their infancy. Courses that employ web-based technology to teach about technology are even less common and are attended by a unique set of challenges and intricacies. This ...
  • Adoption of new technologies: the next challenge 

   Varsavsky, Cristina (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Computers have been used in teaching and learning for over 30 years, but their use in undergraduate science and engineering courses is still very limited. However, there is a wealth of excellent computer based resources ...
  • Agent based cooperative learning System (saca) 

   Yacine, Lafifi (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Over the last several years, there has been significant progress in techniques for creating autonomous agent, i.e. systems that are capable of performing tasks and achieving goals in complex, dynamic environments. ...
  • A virtual laboratory for data communications 

   Buchanan, R. J. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   University(CQU), formerly Capricorn Institute of Advanced Education(CIAE). Throughout this period, staff have struggled to meet the challenge of creating an engaging educational experience that can be delivered to ...
  • Integrating information technology into the teaching and learning of high school science 

   Clintberg, B.R.; Moore, D.T.; Pasek, V.L.; Wright, Peter W. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   This presentation will describe innovative applications of Information and Communication Technology in a large Canadian senior high school. In particular the presentation will focus on the instructional use of ...
  • Designing applets that foster constructivist teaching and learning 

   Martin, Brian E.; Austen, David J.; Wright, Peter W.; Laue, Hans J. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   The Modular Approach to Physics (MAP) project makes extensive use of “educational objects” which include Flash animations, Java Applets and Java Applications. A paramount concern in the design of these objects has been ...
  • Another way to teach non-congruency 

   Vaníček, Jiří (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   New technologies in education allow and sometimes demand changes in school curricula. They enable children to look into those parts of science, which have been forbidden to them because of too high a level of required ...
  • New interactive decision games implemented in dega environment 

   Filipowicz, W.; Czuchra, W.; Jedrzejowicz, P. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Interactive decision games are specifically designed to simulate options and issues of the uncertainty and complexity involved in decision making. Games are used in a PBL (problem based learning) situations, where students ...
  • Learning through viable knowledge creation 

   Yolles, M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   The idea that learners can have styles of learning derives from the work of Kolb, which stems from an inadequate theory of learning behaviour. Learning might better be placed within the context such as the knowledge ...
  • Planning, designing and evaluating CBL hypermedia applications 

   Vladoiu, M. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   This paper presents some criteria about how to plan, design, evaluate and use a CBL hypermedia application. In our university, four years ago, we started a new program called "Multimedia Integrated Model for Active Learning" ...
  • Design of an intelligent tutoring system on the www to support Interactive learning 

   Seiridi-Bouchelaghem, Hassina; Sellami, Mokhtar (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Web-based education is currently a hot research and development area. Thousands of Web-based courses and other educational applications have been made available on the Web, but the problem is that most of them are nothing ...
  • From a research project to an internet-based educational package 

   Höhle, Joachim; Hyldahl, Jens-Anders (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   A newly developed method in the mapping sciences is presented by means of an educational package. Animations and hypertexts are used for the explanations, and experiments with changing data sets can be carried out. In ...